A projekt

           

„Szabadszentkirály és térsége Ivóvízminőség-javító Programja”

Magyarország az európai uniós csatlakozás során vállalta a nemzetközi normák követését, s ezzel együtt a magyar otthonokba kerülő ivóvíz minőségének javítását. Hazánkban már az uniós csatlakozás előtt elindult a Nemzeti Ivóvízminőség-javító Program, amely célja a lakosság megfelelő, előírásokat kielégítő, egészséges ivóvízzel való ellátása, a szolgáltatások színvonalának és biztonságának javítása. E program felgyorsításáról 2011-ben született döntés, s ezzel újabb pályázati lehetőség is megnyílt az ivóvízgondokkal küzdő települések előtt.

Jelen projekt a Szabadszentkirály, Gerde, Pécsbagota és Velény települések ivóvízminőség javításával foglalkozik. A négy község kistérségi vízművének vízbázisa Szabadszentkirályon, Velény és Gerde településeken található. 

A Szabadszentkirály, Velény, Gerde, Pécsbagota vízműrendszerben jelenleg 2 működő és egy tartalékkút biztosítja a vizet, amely a közös víztoronyba kerül. A velényi kútvíz mangántartalma, a szabadszentkirályi kút vízének a mangán és vastartalma magasabb az uniós határértéknél. A jelenleg működő két vízkezelő berendezés nem képes vízkémiai és mikrobiológiai szempontból megfelelő vizet szolgáltatni, ezért az otthonokba kerülő szolgáltatott vízben hatérérték feletti koncentrációban található vas, mangán és nitrit. A mangánnak az idegrendszerre, különösen a gyermekek értelmi fejlődésére lehet hatása, a nitrit a csecsemők szervezetére veszélyes. A vas jelenlétének nincs egészségkárosító hatása, azonban rontja az ivóvíz élvezeti értékét és használhatóságát.

Szabadszentkirály, Gerde, Pécsbagota, Velény önkormányzata társulást hozott létre, hogy a fenti vízminőségi probléma megoldása érdekében pályázatot nyújtsanak be. A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában is a projektgazda az önkormányzatok által a program megvalósítására létrehozott ivóvízminőség-javító társulás. 

Lakások száma összesen: 589 db

Vízbekötések száma: 566 db

Aránya: 96,1 %

Műszaki megvalósítás: a projektben szereplő települések törekvése az, hogy a jelenlegi rendszer átalakításával, korszerűsítésével egészséges ivóvizet tudjunk szolgáltatni. A készülő tervek szerint Szabadszentkirályon a megvalósuló beruházás része lesz a jelenlegi kút felújítása és egy új kút létesítése a vízszolgáltatás biztonsága érdekében. Bővítik a komplex vízkezelő berendezéseket befogadó kezelőépületet, új iszapülepítő és új 80 m3 térfogatú víztározó medence épül, felújítják a vízműtelephez vezető utat. A megfelelő vízminőség biztosítása érdekében a beruházás keretében a teljes csőhálózatot kitisztítják csaknem 20 kilométer hosszan, s 25 helyen helyeznek el tisztítóidomokat. E beruházás eredményeképpen a szabadszentkirályi vízműtelepről a 201/2001.  (X.25.) Kormányrendelet követelményeinek megfelelő minőségű ivóvizet kaphat Szabadszentkirály, Gerde, Pécsbagota, Velény csaknem 600 otthona, több mint másfél ezer lakója.

A mindezek megvalósítására szóló tanulmányt és terveket 2013 májusában nyújtotta be a társulás: a  projekt megvalósításának összköltsége több mint 168 millió forint.

A terveket a Közreműködő Szervezet megfelelőnek ítélte a támogatásra, s a támogatási szerződés 2013. december 3-án aláírásra került. Ennek értelmében 2015. március 31-ig megvalósulhat az a beruházás, amely hosszú távon megoldja a négy település lakóinak - uniós követelményeknek is megfelelő - egészséges ivóvízzel történő ellátását.

 

Utolsó frissítés: 2014-01-24